Stockholmspolisens Idrottsförening Fäktning (SPIFF)

Välkommen till SPIFF!

Vi är en historiskt inriktad fäktningsförening med säte i Stockholmsområdet. Vi tränar flera gånger i veckan inom olika historiska stridskonster. Var vänlig kontakta oss över mail (eller facebook) för mer information. Alla över 16 år är välkomna att delta.

viktig info inför HT20

På grund av corona-pandemin gäller följande ytterligare rekommendationer för att delta på träningen:
  • Kom inte till träningen om du på något sätt känner dig sjuk eller har känt dig sjuk inom de senaste dagarna
  • Byt inte personlig skyddsutrustning mellan varandra under träningen.
  • Klubben kommer endast tillhandahålla låneutrustning vad gäller svärd i höst. Mask och/eller jacka kommer ej att lånas ut.
  • Handskar skall bäras under träning
  • Helst ska ingen fysisk kontakt under träningen förekomma, och där det är möjligt ska fäktare hålla avstånd

Schema för HT20

Dags att fortsätta träningen inomhus: Från och med 30:e augusti gäller följande tider:

Mån 18-20 rapirlektion i Bergshamra: Karta Bergshamra
Ons 18-20 långsvärdslektion i Bergshamra: Karta Bergshamra
Lör 10-12 öppet golv i Bergshamra: Karta Bergshamra
Sön 10-12 lektion enhandat/öppet golv på KTH: karta KTH


Welcome to SPIFF!

We are a historically oriented fencing club with its seat in the Stockholm area. We train several times a week within varying historical fighting arts. Please, contact us through mail (or facebook) for more info. All above 16 years of age are welcome to join us.

Important info regarding HT20

Because of the corona-pandemic the following recommendations for our practice applies:
  • Don't come to practice if you feel sick in any way or have been feeling sick recently
  • Don't exchange personal equipment with other people during practice
  • The club will only give out loaning gear in terms of swords. Mask and/or jackets will not be loaned out
  • Gloves should be worn during practice
  • Abstain from physical contact during practice, and when possible keep distance from other fencers.

Autumn semester 2020

Time to go inside. Starting 30th of August we will have the following trainings:


Mon 18-20 rapier class in Bergshamra: Map Bergshamra
Wed 18-20 longsword class in Bergshamra:Map Bergshamra
Sat 10-12 open floor in Bergshamra: Map Bergshamra
Sun 10-12 one-handed weapons class and open floor in KTH: Map KTH

------------------------------------------------------------------

You can also check our page on Facebook, or contact us through Discord[/size]

Aktuell info


2020-10-29

Viktig uppdatering:

Träningen är från och med idag INSTÄLLD fram tills den 19:e november med hänvisning till Folkhälsomyndighetens nya restriktioner. Frågar kan riktas till styrelsen via mail (styrelsen.spiff@gmail.com) eller genom våran Discord.


2020-08-31

Nu har vår träning flyttat inomhus. Se hemsidan för tider och platser, samt våra rekommendationer för träning under corona-pandemin.

OBS: Eventuellt har vi inte tillgång till omklädningsrum i Bergshamraskolan. Fäktare uppmanas att byta om hemma.


2020-04-02

Nu flyttar vår träning som sedvanligt utomhus. Från och med lördag 4:e april är det dags med följande tider och platser:

Mån 18-20 KTH: Karta KTH
Ons 18-20 Huvudsta: Karta Huvudsta
Lör 10-12 KTH: Karta KTH

Now we take our training outdoors, as per usual. April the 4:th is the first outdoor session, we will have the same time but the training will be in these places:

Mon18-20 KTH: Map KTH
Wed 18-20 Huvudsta: Map Huvudsta
Sat 10-12 KTH: Map KTH


2019-12-26

Höstterminen är nu över och fäktningen börjar igen 11:e januari, på samma plats och tid. Nybörjarträningar börjar fr.o.m. måndag den 13:e januari

-

The fall semester is over and the spring semester begins on the 11th of January, with beginner practices starting from Monday the 13th of January.


2019-08-27

Den 2a september börjar höstterminen och då flyttar vi som vanligt in i Bergshamraskolans gymnastiksal. Karta

The fall semester starts on the 2nd of September and we will as usual be moving indoors at Bergshamraskolan. Map


Kontakta Styrelsen/Contact the Board: styrelsen.spiff@gmail.com