Stockholmspolisens Idrottsförening Fäktning (SPIFF)

Välkommen till SPIFF!

Vi är en historiskt inriktad fäktningsförening med säte i Stockholmsområdet. Vi tränar flera gånger i veckan inom olika historiska stridskonster. Var vänlig kontakta oss över mail (eller facebook) för mer information.

Schema för HT 16

Måndagen den 5:e September börjar träningen för HT 2016, med rapir. Onsdagen efter, den 7:e sätter även långsvärdsträningen igång. Under September kör vi prova-på-veckor och repeterar grunderna inom våra fäktningssystem! Nybörjare är extra välkomna under denna period!

Från och med oktober är all träning innomhus:
- Måndagar: Rapir 18-20 i Bergshamra Karta
- Onsdagar: Långsvärd 18-20 i Bergshamra: karta
- Lördagar: Rapir & Långsvärd 10 - 12 i Bergshamra: karta

Welcome to SPIFF!

We are a historically oriented fencing club with its seat in the Stockholm area. We train several times a week within varying historical fighting arts. Please, contact us through mail (or facebook) for more info.

Fall semester 2016

Our fall semester starts the 5th of September with rapier practice, and longsword follows suit already wednesday the 7th. During September we're hosting trial-weeks where we will repeat the basics for our systems of fencing. Newcomers are especially welcome during this time! (however, as usual, you can join at any time during the semester)

Starting October all training is indoors:
- Mondays: Rapier 18-20 at Bergshamra Map
- Wednesdays: Longsword 18-20 at Bergshamra Map
- Saturdays: Rapier and longsword 10-12 at Bergshamra Map

Träningsavgift
Terminsavgiften för 2016 beslutades vara 1300 SEK.
Semester fee for 2016 is 1300 SEK

Betalas till/Pay to:
PlusGiro 60 52 64-1
Avgift/Fee HT16: 1300 SEK

Skriv ditt namn i betalningsmeddelandet så att vi vet att du har betalat

Please include your name in the message box so we know who sent the payment

Aktuell info


2016-09-29

Från och med oktober är all träning innomhus.

Starting October, all training is indoors.


2016-09-03

Träningen flyttar inomhus / Indoor training commences

Hej alla fäktare! Fr.o.m 5:e September flyttar måndags- och onsdagsträningarna inomhus, i den "gamla vanliga" platsen i Bergshamra. Lördagsträningarna är tillsvidare fortfarande utomhus, mer information kommer snart.

karta: http://kartor.eniro.se/m/7jwAF

-----------

Hello all fencers! From the 5:th of September the monday and wednesday sessions are indoors, in our usual hall at Bergshamraskolan. Saturday sessions are still outside at KTH, more info on those will come soon.

map: http://kartor.eniro.se/m/7jwAF


2016-08-04

Nu går det att beställa klubbtröjor! Mer information i forumet: http://forum.spiffaktning.se/showthread.php?tid=434

It's now possible to order club shirts! More information in the forum: http://forum.spiffaktning.se/showthread.php?tid=434


2016-04-12

Från och med 16:e maj flyttar all träning utomhus. Måndagar och lördagar vid KTH: karta
Onsdagar i Huvudsta: karta

Starting the 16:d of May, all training are moving outside.
Mondays and saturdays at KTH:map
Wednesdays in Huvudsta:map


2016-04-05

Från och med april flyttar lördagsträniingarna utomhus till KTH Karta

Starting April, the Saturday training moves outside to KTH Map


Kontakta Styrelsen/Contact the Board: styrelsen.spiff@gmail.com