Stockholmspolisens Idrottsförening Fäktning (SPIFF)

Välkommen till SPIFF!

Vi är en historiskt inriktad fäktningsförening med säte i Stockholmsområdet. Vi tränar flera gånger i veckan inom olika historiska stridskonster. Var vänlig kontakta oss över mail (eller facebook) för mer information.

Schema för VT 16

Måndagen den 11:e januari börjar träningen för VT 2016, med rapir. Onsdagen efter, den 13:e sätter även långsvärdsträningen igång. Under januari kör vi prova-på-veckor och repeterar grunderna inom våra fäktningssystem! Nybörjare är extra välkomna under denna period!

Från och med 16:e maj flyttar all träning utomhus:
- Måndagar: Rapir 18-20 vid KTH Karta
- Onsdagar: Långsvärd 18-20 i Huvudsta: karta
- Lördagar: Rapir & Långsvärd 10 - 12 vid KTH Karta

Welcome to SPIFF!

We are a historically oriented fencing club with its seat in the Stockholm area. We train several times a week within varying historical fighting arts. Please, contact us through mail (or facebook) for more info.

Spring semester 2016

Our spring semester starts the 11th of January with rapier practice, and longsword follows suit already wednesday the 13th. During January we're hosting trial-weeks where we will repeat the basics for our systems of fencing. Newcomers are especially welcome during this time! (however, as usual, you can join at any time during the semester)

Starting the 16:th of May all practices are outdoors:
- Mondays: Rapier 18-20 by KTH Map
- Wednesdays: Longsword 18-20 at Huvudsta Map
- Saturdays: Rapier and longsword 10-12 by KTH Map.

Träningsavgift
Terminsavgiften för verksamhetsåret 15/16 beslutades vara 1300 SEK.
Årsavgiften för verksamhetsåret 15/16 beslutades vara 2500 SEK.

Betalas till/Pay to:
PlusGiro 60 52 64-1
Avgift/Fee HT16: 1300 SEK

Skriv ditt namn i betalningsmeddelandet så att vi vet att du har betalat

Please write your name in the message box so we know who sent the payment

Aktuell info


2016-08-04

Nu går det att beställa klubbtröjor! Mer information i forumet: http://forum.spiffaktning.se/showthread.php?tid=434

It's now possible to order club shirts! More information in the forum: http://forum.spiffaktning.se/showthread.php?tid=434


2016-04-12

Från och med 16:e maj flyttar all träning utomhus. Måndagar och lördagar vid KTH: karta
Onsdagar i Huvudsta: karta

Starting the 16:d of May, all training are moving outside.
Mondays and saturdays at KTH:map
Wednesdays in Huvudsta:map


2016-04-05

Från och med april flyttar lördagsträniingarna utomhus till KTH Karta

Starting April, the Saturday training moves outside to KTH Map


2016-03-22

Hej / Hi

// This message will follow in english//

Ursäkta detta sena utskick.

Över påsken (26 och 28 Mars)så har vi inga träningstider inomhus.

Detta gör att träningen Rapirträningen är inställd vid båda tillfällena.

På Långsvärdsträningen 23/3 kommer det beslutas om det finns intresse att träna utomhus 26/3.

%%%%%%%%%

Excuse the late notice

At Easter (26 and 28 Mars) we do not have any indoor training.

This makes the Rapier training canceled both occasions.

At the longsword training the 23/3 it will be decided if there will be an outdoor training at 36/3.


2016-03-02

Senaste nytt:
Kallelsen till årsmötet är ute!
Har du inte fått den? Kontakta styrelsen här

Märkena är spikade och vi hoppas ha dem i tid till årsmötet.
Pris: TBA

Medeltidshelgen i Kungsträdgården blir av i år igen!
Det är den 9-10 April, ni hittar det officiella facebookevenemanget här
Några i klubben planerar att tillverka bla. tabarder inför eventet. Kontakta Andreas för mer info.

Latest news:
The invitation to the yearly meeting is out!
If you haven't received it, contact the board here

The paches are coming! We hope to have them in time for the yearly meeting.
Price: TBA

We are invited to the medieval weekend in Kungsträdgården again.
It's the 9-10 April, you find the official facebook event here
Some members are making, inter alia, tabards for the event. Contact Andreas for more info.


Kontakta Styrelsen/Contact the Board: styrelsen.spiff@gmail.com